Jóga a zdravotní tělocvik

Cvičení:

Úterý 9:00 - 10:30 Malý sál
Úterý 10:45 - 12:15 Malý sál
Úterý 15:30 - 17:00 Malý sál
Středa 17:15 - 18:45 Malý sál

Cílem je prevence zdravotních obtíží s využitím jógových cvičení a Feldenkraisovy metody. Volná místa jsou ještě ve středu od 10.00 hod. a od 17.15 hod. a ve čtvrtek od 9.00 hod., 10.30 hod. a 16.00 hod. Těší se na vás cvičitelky jógy.

Vedoucí oddílu:
Jiřina Lášková

Zástupce oddílu:
ses. Veselá

Pro členy Sokola je cena lekce Kč 50,- pro nečleny Kč 60,-.

Roční příspěvek Sokolu činí pro seniory 100 Kč.

Tuto cvičební sezonu zahajujeme cvičení následovně:

16. 9. - Růžena Fořtlová, 17. 9. - Jiřina Lášková, 19. 9. - Eva Veselá.

Cvičitelky: Růžena Fořtlová, Eva Veselá

Kombinace strečinku, Feldenkreisovy metody a cviků zdravotní tělesné výchovy s využitím prvků hathajógy je mimořádně efektivní metoda vhodná pro všechny, kteří mají potíže s kloubní pohyblivostí a problémy s páteří, ať už v důsledku přibývajícího věku nebo nevhodného životního stylu. Pomalé a uvědomělé provedení cviků se správným dýcháním je nezbytnou součástí cvičení. Cvičení končí závěrečnou relaxací.

Cvičení odstraňuje svalové dysbalance a zlepšuje kloubní pohyblivost. Spíše než o výdej energie jde při tomto cvičení o stimulaci vnitřních sil organismu, posílení imunity a zlepšení celkové zdatnosti a pohyblivosti.

PO : 17 – 18,30

ST : 10 – 11,30

ČT : 9 – 10,30