Dětský den a letní slavnost na Mrázovce 13. 6. 2016