9. ročník letního příměstského tábora TJ SIS - informace a přihlašování

28. 2. 2020

Aktuální informace k 16. 6. 2020:

Věříme, že v srpnu nebude vládou nařízeno zrušit akce pro děti, takže v tuto chvíli je stále otevřena možnost děti na tábor přihlašovat. Pokud bychom byli nuceni příměstský tábor zrušit, budou uskutečněné platby vráceny v plné výši.

Na I. turnus zbývají 2 volná místa, na II. turnus přijímáme již pouze přihlášky na pozici náhradníků.

Podrobné informace:

Vážení rodiče,
v nádherném areálu zrekonstruovaného letního cvičiště TJ Sokol I. Smíchov bude uspořádán letos v srpnu již 8. ročník příměstského tábora, organizovány jsou dva turnusy 3. – 7. 8. 2020 a 10. – 14. 8. 2020.
Kapacita tábora je na každý turnus 30 dětí. Přihlášení akceptujeme vždy pouze na celý týden.
Cena zůstává i pro tento rok stejná jako loni a to 2000 Kč/týden pro děti, které jsou členy TJ SIS, 2500 Kč/týden pro nečleny TJ SIS.
V ceně je zahrnuta: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim během dne a případné výlety mimo Mrázovku.
Na programu jsou hlavně sportovní aktivity (běhací soutěže, fotbal, softbal, volejbal, basketbal, gymnastika, slackline, lakros, karate...), celotáborová hra, výtvarné tvoření a jeden celodenní výlet. Fotografie z loňska si můžete prohlédnout zde a zde.


Jak přihlásit své díte na příměstský tábor:

1. Vyplňte on-line přihlášku.

Přihlášky budou akceptovány dle data přijetí – registrovat budeme i náhradníky. Přihlásit lze jedno dítě (6 - 13 let) na jeden turnus.

2. Platbu za tábor prosíme zaslat do 30 dnů od vyplnění přihlášky na účet TJ Sokol I. Smíchov 264663529/0300, specifický symbol: 30, variabilní symbol: rok narození dítěte, do zprávy prosím uveďte celé jméno dítěte (tyto informace jsou uvedeny také na konci přihlašovacího formuláře). Pokud platba neproběhne do 30 dnů, bude místo postoupeno náhradníkům.

3. Přihlášku nemusíte tisknout, originál budete podepisovat první den na příměstském táboře při předávání dětí hlavní vedoucí.

4. V den nástupu tábora budete odevzdávat následující dokumenty: čestné prohlášení (bezinfekčnost), posudek zdravotní způsobilosti dítěte a plnou moc k ošetření - je to PODMÍNKA přijetí dítěte na tábor.

Dokument "Posudek zdravotní způsobilosti dítěte" má platnost 24 měsíců - pokud máte tento posudek z dřívější doby, vystavený k jiným účelům, třeba školy v přírodě atp. a nebude v době konání tábora "propadlý", můžete samozřejmě použít ten. Pro účely příměstského tábora stačí jeho kopie.

V případě nejasností mě prosím kontaktujte na email: marie.valentova@tjsis.cz.

Těšíme se na viděnou na Mrázovce!

Marie Valentová, jednatelka TJ SIS