Běh Mrázovkou - zrušeno

18. 11. 2020

Vážené sestry, bratři, přátelé naší jednoty,

vzhledem k současným vládním opatřením je bohužel letošní ročník Běhu Mrázovkou zrušen.

Přejme všem pevné zdraví a nejpozději za rok na viděnou!

Se sokolským nazdar!

TJ Sokol I. Smíchov

Běh Mrázovkou 2. 11. 2019, foto Jan Maghreb