Cvičíme! Aneb pravidla pro sportování od 24. 5. 2021

19. 5. 2021

Od pondělí 24. května 2021 postupně obnovujeme činnost naší jednoty a budou platit následující opatření pro sport.
Nadále platí, že sportovci musí před sportováním podstoupit PCR test (max. 7 dní před) či antigenní test (max. 72 hod. před), mít potvrzení o prodělané nemoci nebo mít vystavený certifikát od Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování. V případě testování dětí může zákonný zástupce čestným prohlášení doložit, že dítě bylo negativně testováno ve škole. Podmínku testování nemusí splňovat děti do 6 let.

Venku:
- 1 osoba na 15m2 plochy sportoviště
- maximálně 30 osob na sportovišti

Ve vnitřních prostorách:
- 1 osoba na 15m2 vnitřní plochy sportovišt
- ve skupince bude moct být nanejvýš 12 cvičenců
- celkový počet osob na vnitřní ploše sportoviště nebude smět přesáhnout 30 osob
Za oddíl či skupinu odpovídá vedoucí oddílu/odpovědná osoba ze smlouvy, která bude odevzdávat každý týden čestné prohlášení o splnění výše uvedených podmínek. Bez čestného prohlášení není možné skupinu do prostor TJ Sokol I. Smíchov pustit.

Stále platí zákaz vstupu veřejnosti do prostor sprch a šaten.
Vzory čestných prohlášení pro děti, dospělé i vedoucí oddílů naleznete v příloze.
Víme, že se jedná o kroky často otravné, v zájmu zachování pozitivního trendu ve vývoji covidové situace však žádáme návštěvníky našich sportovišť o dodržování těchto podmínek a dalších hygienických pravidel (dezinfekce rukou při příchodu, ochranu dýchacích cest v budově mimo aktivity apod.) Jsme na dobré cestě, dotáhněme to společně do cíle.
Děkujeme za pochopení a užijte si návrat ke sportu!
deti-tj-sis-cestne-prohlaseni-covid-05-20212.pdf
dospeli-tj-sis-cestne-prohlaseni-covid-051.pdf
skupiny-tj-sis-cestne-prohlaseni-covid-051.pdf
Od 31.5. 2021 by již měly všechny oddíly naší jednoty cvičit dle standardního rozvrhu. Oddíl rodičů a dětí cvičí pouze v pondělky od 16:30. V případě dotazů kontaktujte svého vedoucího oddílu.