Den otevřených dveří - zápis do oddílů na sezonu 2019/2020

21. 8. 2019

Ve středu 4. září 2019 se od 16 do 18 hodin bude konat Den otevřených dveří TJ Sokol I. Smíchov - zápis do oddílů. Na letním cvičišti Mrázovka se budete moci seznámit s činností oddílů lakrosu, atletiky, karate a sportovní přípravky a v sokolovně na Plzeňské ulici vás přivítají zástupci oddílů všestrannosti, a to cvičení rodičů a děti, předškoláků, žákyň, taneční přípravky a basketbalové přípravky.

Oddíly Rodičů a dětí, Předškoláků, Žákyň, Atletiky, Basketbalové přípravky začínají cvičit v týdnu od 9. září.

Oddíl taneční přípravky, sportovní přípravky a lakrosu začíná v týdnu od 16. září.

Pro informace o začátku dalších oddílů neváhejte kontaktovat jejich vedoucí.

TJ Sokol I. Smíchov