Dětské odpoledne a letní slavnost na Mrázovce

29. 5. 2017

Zveme všechny děti, jejich rodiče a přátele TJ Sokol I. Smíchov na:

Zábavné sportovní odpoledne s táborákem

a

Letní slavnost s živou hudbou a tanečním vystoupením

Kdy: pondělí 12. června 2017

Kde: letní cvičiště Mrázovka, U Mrázovky 1566, Praha 5

Program: 17:00 - zábavné pohybové aktivity a soutěže na stanovištích pod vedením cvičitelů oddílů TJ SIS

18:00 - ukázky oddílů TJ SIS (tanec, karate, ...)

18:15 - táborák + opékání buřtů

19:30 - živá hudba k poslechu i k tanci

20:30 - vystoupení taneční skupiny Exklam TJ Sokol I. Smíchov pro LORM - Společnost pro hluchoslepé

21:45 - ohňostroj

Na shledání s vámi se těší cvičitelky a cvičitelé oddílů TJ SIS!

Dětský den a letní slavnost na Mrázovce 13. 6. 2016 Dětský den a letní slavnost na Mrázovce 13. 6. 2016 Dětský den a letní slavnost na Mrázovce 13. 6. 2016