Informace o zahájení činnosti oddílů od 11. 5. 2020

9. 5. 2020

Vážené sestry, bratři, rodiče, přátelé naší jednoty,

vzhledem k postupnému uvolňování vládních opatření proti pandemii koronaviru vrací se činnost naší jednoty pomalu do více méně normálního režimu. Oddíly, které touto dobou pravidelně cvičí venku, již svou činnost omezeně zahájily a další budou následovat. Ohledně konkrétního data a způsobu, jakým bude cvičení probíhat, informují své členy vedoucí jejich oddílů buď přímo emailem či telefonicky nebo na oddílové stránce na webu TJ SIS.

Pro některé oddíly je ale cvičení s podmínkami nastavenými hygienickými opatření nemožné, a proto svou činnost již do konce cvičebního roku neobnoví. Nejen pro členy těchto oddílů, ale i pro všechny, kteří mají zájem, tak výbor TJ SIS uveřejnil výzvu ohledně možnosti zažádat si o vrácení části oddílového příspěvku. Znění celé výzvy je ke stažení zde.

Věříme, že po prázdninách budeme moci začít cvičební rok v plném režimu a bez omezení. Zahájení cvičebního roku proběhne odpoledne ve středu 9. září na letním cvičišti Mrázovka, kde bude nejen možnost se zapsat do všech oddílů TJ SIS, ale také si vynahradit zrušený dětský den na Mrázovce. Již teď se na všechny těšíme!

Se sokolským nazdar!

za výbor TJ Sokol I. Smíchov
Marie Valentová
jednatelka

Dětské odpoledne a letní slavnost na Mrázovce 17. 6. 2019