Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

20. 5. 2020

Výbor TJ Sokol I. Smíchov

svolává na základě článku č.V., bod 6. Stanov Spolku tělocvičných jednot

Mimořádnou valnou hromadu TJ SIS

Zveme všechny delegáty jednotlivých oddílů na jednání Mimořádné valné hromady, která se bude konat ve čtvrtek 4. června 2020 od 17.00 hod ve velké tělocvičně sokolovny na Plzeňské ulici č. 27, Praha 5.

(Podle stanov Spolku tělocvičných jednot, článku V., bod 6. rozhodl výbor jednoty, že valné hromady se zúčastní delegáti jednotlivých oddílů s hlasem rozhodujícím. Ostatní členové TJ Sokol I. Smíchov se mohou jednání valné hromady také účastnit bez možnosti hlasovat.)

Program:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba komisí: mandátová, návrhová; volba: sčitatelů, zapisovatele VH a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Přednesení Svolávacího a jednacího řádu VH
5. Seznámení s žalobou Otto Nováka na TJ Sokol I. Smíchov o zaplacení 70 001 Kč
6. Přednesení návrhu usnesení – rozprava
7. Schválení konečného znění usnesení a závěr
Upozornění:
1. Před jednáním valné hromady bude provedena kontrola členských průkazů a rozdány hlasovací lístky pro delegáty jednotlivých oddílů.
2. Podle stanov Spolku tělocvičných jednot, článku V., bod 6. rozhodl výbor jednoty, že valné hromady se zúčastní delegáti s hlasem rozhodujícím z jednotlivých oddílů, kteří mají hlasovací právo. Ostatní členové TJ Sokol I. Smíchov se mohou jednání valné hromady také účastnit bez možnosti hlasovat.
3. Při využití delegačního systému na každý oddíl jednoty připadá alespoň jeden delegát s hlasem rozhodujícím na valné hromadě. Klíč pro volbu delegátů, které volí zletilí členi jednoty s hlasem rozhodujícím v jejich oddílech, určí výbor jednoty. Delegátem oddílu jednoty s hlasem rozhodujícím na valnou hromadu své jednoty může být členy jednoty s hlasem rozhodujícím evidovanými v příslušném oddílu jednoty zvolen výhradně kterýkoliv člen jednoty s hlasem rozhodujícím. Kterýkoliv člen jednoty s hlasem rozhodujícím může být zvolen delegátem oddílu jednoty s hlasem rozhodujícím na valnou hromadu své jednoty pouze v jednom oddílu jednoty.
4. Všichni členové TJ SIS mají možnost se seznámit osobně s materiály týkající se podané žaloby v sekretariátu TJ SIS v Praze 5, Plzeňská č. 27. Schůzky se konají za přítomnosti člena Kontrolní komise TJ SIS.
Termíny:v úterý 26. 5. 2020 od 16 do 18 hodin a v úterý 2. 6. 2020 od 16 do 18 hodin, nebo v mimořádném případě po telefonické dohodě se starostou Petrem Davidem (mobil 604 823 840) a předsedkyní Kontrolní komise Blankou Starou (mobil 723 053 817).
Výbor TJ Sokol I. Smíchov
Praha 20. května 2020

P O Z V Á N K A

na

Volby delegátů v oddílech

ve středu 3. června 2020, od 16 do 18h.
pro mimořádnou valnou hromadu TJ SIS, která se koná
ve čtvrtek 4. června 2020 od 17.00 hod.
ve velké tělocvičně sokolovny na Plzeňské ulici č. 27, Praha 5.
Výše uvedené mimořádné valné hromady mají právo zúčastnit se s hlasem rozhodujícím delegáti oddílů Tělocvičné jednoty Sokol I. Smíchov zvoleni v níže uvedených oddílech.
VOLBY DELEGÁTŮ VE VŠECH ODDÍLECH pro výše uvedenou mimořádnou valnou hromadu se uskuteční na adrese Plzeňská 27, Praha 5, PSČ 150 00
ve středu 3. června 2020, od 16 do 18h.
Oddíl:
Atletika VŠE
Atletika – sportovní oddíl
AVK Malvazinky – VŠE
Basketbal závodní – sportovní oddíl
Basketbal VŠE
Pohyb v rytmu – ženy 60+ VŠE
Jóga VŠE
Karate – sportovní oddíl
Lakros – sportovní oddíl
Kondice ženy VŠE
Moderní tanec VŠE
Muži přispívající VŠE
Muži VŠE
Rodiče + děti VŠE
Tenis – sportovní oddíl
Volejbal muži – sportovní oddíl
Volejbal ženy A – sportovní oddíl
Volejbal ženy B – sportovní oddíl
Volejbal VŠE
Ženy přispívající VŠE
Ženy VŠE
Upozornění:
1. Při využití delegačního systému na každý oddíl jednoty připadá alespoň jeden delegát s hlasem rozhodujícím na valné hromadě. Klíč pro volbu delegátů, které volí zletilí členi jednoty s hlasem rozhodujícím v jejich oddílech, je určen výborem jednoty tak, že na 10 zletilých členů s hlasem rozhodujícím připadá 1 delegát oddílu s hlasem rozhodujícím na valnou hromadu. Delegátem oddílu jednoty s hlasem rozhodujícím na valnou hromadu své jednoty může být členy jednoty s hlasem rozhodujícím evidovanými v příslušném oddílu jednoty zvolen výhradně kterýkoliv člen jednoty s hlasem rozhodujícím. Kterýkoliv člen jednoty s hlasem rozhodujícím může být zvolen delegátem oddílu jednoty s hlasem rozhodujícím na valnou hromadu své jednoty pouze v jednom oddílu jednoty.
Výbor TJ Sokol I. Smíchov
Praha 19. května 2020