Příměstský tábor TJ Sokol I. Smíchov 2017

16. 6. 2017

Podrobné informace:

Vážení rodiče,
v nádherném areálu nově zrekonstruovaného letního cvičiště TJ Sokol I. Smíchov bude uspořádán letos v srpnu již 6. ročník příměstského tábora, organizovány jsou dva turnusy 7. – 11. 8. 2017 a 14. – 18. 8. 2017.
Kapacita tábora je na každý turnus 40 dětí. Přihlášení akceptujeme vždy na celý týden. Cena: 2000 Kč/týden pro děti, které jsou členy TJ SIS, 2500 Kč/týden pro nečleny TJ SIS.
V ceně je zahrnuta: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim během dne a případné výlety mimo Mrázovku.

Jak přihlásit své díte na příměstský tábor:

1. Vyplněnou přihlášku prosím pošlete co nejdříve na adresu: marie.valento@gmail.com

Přihlášky budou akceptovány dle data přijetí – registrovat budeme i náhradníky. Přihlásit lze jedno dítě (6-12 let) na jeden turnus, pokud chcete dítě přihlásit na oba turnusy, v jednom turnuse budete vedeni jako náhradníci (uveďte jaký).

2. Platbu za tábor prosíme zaslat do 30. 6. 2017 na účet uvedený na přihlášce, variabilní symbol – jméno dítěte a datum narození.

3. Podepsaný originál přihlášky, čestné prohlášení (bezinfekčnost), posudek zdravotní způsobilosti dítěte a plnou moc k ošetření - stačí dodat při předání dítěte na tábor, je to ale PODMÍNKA přijetí dítěte na tábor. Dokument "Posudek zdravotní způsobilosti dítěte " má platnost 12 měsíců - pokud máte tento posudek z dřívější doby, vystavený k jiným účelům, třeba školy v přírodě atp. a nebude v době konání tábora "propadlý", můžete samozřejmě použít ten.


V případě nejasností mě prosím kontaktujte emailem viz výše.

Těšíme se na viděnou na Mrázovce!

Marie Valentová, jednatelka TJ SIS