Příspěvek "Aktivní město" - prázdninové aktivity

1. 6. 2021

AKTUÁLNÍ INFORMACE: K 14.6. 2021 OD PRAHY 5: částka alokovaná na program Letní tábory s Pětkou 2021 je v tuto chvíli již bohužel vyčerpána. O příspěvek tak proto nelze momentálně žádat.

Vážení rodiče,

již rok jsme zapojeni do projektu "Aktivní město", díky němuž mohou rodiče dětí z Prahy 5 a 6 žádat o příspěvek 1000 Kč nebo 600 Kč na letní sportovní aktivity pořádané naší jednotou. Pokud se hlásíte na letní tábor či soustředění a víte, že o příspěvek budete žádat, UHRAĎTE ČÁSTKU SNÍŽENOU O PŘÍSPĚVEK.
Vše probíhá na stránce www.aktivnimesto.cz, a postup je následující:
__registrace dítěte v systému Aktivní město
__ověření přes registr obyvatel - provádí systém Aktivní město
__přiklepnutí voucheru na 1000 Kč nebo 600 Kč (dle příslušnosti k městské části)
__NUTNÉ uplatnění voucheru/příspěvku v systému aktivnimesto.cz na konkrétní aktivitu (v tomto bodě vás systém vyzývá, abyste kontaktovali provozovatele aktivity - to ale není potřeba, pokud máte potvrzenou elektronickou přihlášku v našem IS Domeček).
__potvrzení přihlášení k příspěvku z naší strany v systému Aktivní město (potvrzujeme cca obden)
__potvrzení, že z naší strany bylo dítě k aktivitě přiřazeno - budete informování Aktivním měste
__na konci kalendářního měsíce přijde vyúčtování a nejdříve v půlce následujícího měsíce přijdou peníze nám fyzicky na účet (to znamená, že pokud vám byl příspěvek potvrzen např. na začátku června, tak nám přijde reálně nejdříve v půlce července)
__dle jména dítěte a aktivity doplníme doplatek do systému Domeček
__pokud jste již zaplatili plnou úhradu, tak budeme posílat vratku na účet, ze kterého byl zaplacen táborový příspěvek, jakmile se nám platby spárují (cca 6 týdnů)
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se na mě neváhejte obrátit.
Se sokolským nazdar a přáním pěkného dne,
Marie Valentová
jednatelka TJ Sokol I. Smíchov
marie.valentova@tjsis.cz
608 170 192