Schůze oddílů všestrannosti

20. 5. 2019

Vážené sestry, bratři,

schůze všestrannosti se koná ve středu 5. 6. 2019 od 16 hodin v zasedací místnosti TJ Sokol I. Smíchov.

Program:

1) Valná hromada TJ SIS - 3. 10. 2019

2) Návrhy na kandidáty pro volby činovníků do výboru a kontrolní komise

Mirka Králová
náčelnice všestrannosti TJ Sokol I. Smíchov