Zahájení cvičební sezóny 2021/2022

5. 8. 2021

Vážené sestry, bratři, rodiče,

závazné přihlašování do oddílů TJ Sokol I. Smíchov je v informačním systému Domeček na webové stránce tjsis.iddm.cz možné již nyní. On-line přihlašování by mělo být možné do všech oddílů TJ SIS. Loňský rok měl být zkušební, ale vzhledem ke covidovým restrikcím nebylo možné systém naplno vyzkoušet ve všech oddílech, tak prosíme o shovívavost, pokud by se vyskytl při on-line registraci nějaký problém.

K 30.8. je vyhlášen stop stav na online přihlašování do oddílu Rodiče a děti - pondělí a Sportovní přípravka - čtvrtek.

Do oddílů všestrannosti (Rodiče a děti, Předškoláci, Žákyně a Taneční přípravka) je možnost se přijít zapsat osobně ve středu 1. září 2021 od 16:30 do 18:30 v sokolovně na Plzeňské 27.

Do sportovních oddílů (Atletika a Lakros) je možnost přijít na zkušební otevřený trénink a následný zápis ve středu 8. září 2021 od 17:00 na letním cvičišti Mrázovka.

Začátky cvičení v tomto roce jsou následující

v týdnu od 6.9.2021 začínají cvičit následující oddíly:

Rodiče a děti
Předškoláci
Žákyně
Atletika
Karate
Lakros
Sportovní přípravka

Pohyb v rytmu ženy 60+
Jóga - lektorka Jiřinka Lášková
Basketbal (VŠE)
Věrná garda
Starší ženy

v týdnu od 13.9.2021 začínají cvičit následující oddíly:

Basketbal
Moderní tanec Exklam
Taneční přípravka Exklam
Jóga - lektorka Dáša Kozáková

v týdnu od 20.9.2021 začínají cvičit následující oddíly:

Jóga - lektorka Růženka Fořtlová

v týdnu od 4.10.2021 začínají cvičit následující oddíly:

Kondiční cvičení - Marta Roubalová

Pokud náhodou není "váš" oddíl uveden na seznamu, tak kontaktujte přímo jeho vedoucí.

Všem cvičencům přejeme úspěšný a radostný cvičební rok 2021/2022!

Marie Valentová
jednatelka TJ SIS