Zahájení cvičebního roku 2017/2018

25. 8. 2017

Ve středu 6. září 2017 se od 16 do 18 hodin bude konat Den otevřených dveří TJ Sokol I. Smíchov - zápis do oddílů. Na letním cvičišti Mrázovka se budete moci seznámit s činností oddílů lakrosu, atletiky, karate a sportovní přípravky a v sokolovně na Plzeňské ulici vás přivítají zástupci oddílů všestrannosti, a to cvičení rodičů a děti, předškoláků, žákyň, taneční přípravky a basketbalové přípravky.

Začátky cvičení jednotlivých oddílů jsou následující:

5. 9. - Basketbalová přípravka, Karate
11. 9. - Všestrannost: Cvičení rodičů a dětí, Předškoláci, Moderní tanec, Basketbal - VŠE
- Sportovní oddíly: Atletika, Lakros, Sportovní přípravka
13. 9. - Starší ženy - Vlasta Beránková
18. 9. - Joga - Jiřina Lášková + Eva Veselá
25. 9. - Joga - Růžena Fořtlová
Říjen - Zdravotní cvičení pod vedením Marty Roubalové

Ostatní po domluvě s vedoucím oddílu. Do většiny oddílů je možné se po domluvě s cvičiteli a vedoucími zapsat kdykoliv během září, října.