Zahájení cvičebního roku 2018/2019

20. 8. 2018

Ve středu 5. září 2018 se od 16 do 18 hodin bude konat Den otevřených dveří TJ Sokol I. Smíchov - zápis do oddílů. Na letním cvičišti Mrázovka se budete moci seznámit s činností oddílů lakrosu, atletiky, karate a sportovní přípravky a v sokolovně na Plzeňské ulici vás přivítají zástupci oddílů všestrannosti, a to cvičení rodičů a děti, předškoláků, žákyň, taneční přípravky a basketbalové přípravky.

Začátky cvičení jednotlivých oddílů jsou následující:

4. 9. - Karate
10. 9. - Všestrannost: Cvičení rodičů a dětí, Předškoláci, Žákyně, Moderní tanec, Basketbal - VŠE, Věrná garda, Posilovna
- Sportovní oddíly: Atletika,
11. 9. - Lakros
12. 9. - Starší ženy - Vlasta Beránková
17. 9. - Joga - Jiřina Lášková + Eva Veselá
18. 9. -
Sportovní přípravka
26. 9. - Joga - Růžena Fořtlová
8. 10. - Zdravotní cvičení pod vedením Marty Roubalové

Ostatní po domluvě s vedoucím oddílu. Do většiny oddílů je možné se po domluvě s cvičiteli a vedoucími zapsat kdykoliv během září, října.