Atletika

Cvičení:

Středa 16:00 - 17:00 Mrázovka
Čtvrtek 16:00 - 17:00 Mrázovka

Cena

Děti 2 400 Kč / pololetí
Dospělí 2400 Kč / pololetí

Bezhotovostní platby, přihlášky a zápis do oddílu provádějte přes tjsis.iddm.cz

Kde trénujeme

leden – duben / listopad – prosinec: Sokolovna TJ SIS - Plzeňská 27, Praha 5 - www.tjsis.cz
květen, červen / září, říjen: Letní cvičiště Mrázovka - Mrázovka 1566, Praha 5 – www.sportmrazovka.cz

Ozvěte se, rádi zodpovíme jakékoliv dotazy k metodice a/nebo organizaci tréninků.

Vedoucí oddílu:
Bohdan Fuka
+420 739 634 052

TJ Sokol I. Smíchov – Atletika

Znovuobnovený oddíl atletiky vychovává děti ve všech dětských a mládežnických kategoriích (6-17 let). Průběžně nabíráme členy do tréninkových skupin - mladší přípravka, starší přípravka a žactvo. Ozvěte se a přijďte na první "testovací" trénink.
Registrace a zápis do všech oddílových družstev probíhá přes tjsis.iddm.cz.

Komu je oddíl určen

Dívkám a chlapcům ve školním věku bez rozdílu předchozí sportovní zkušenosti a míry „talentu“. Nevychováváme dorostenecké šampiony v atletice. I když pár nám jich pod rukama vyrostlo. Vychováváme všestranné sportovce.

Filosofie

Naším cílem je rozvoj přirozených pohybových schopnosti jednotlivých dětí a vytvoření/ukotvení pozitivního vztahu k pravidelnému sportování. Děti orientujeme od spontánního pohybu postupně ke sportu a sportovní přípravě. Atletická náplň se stává součástí dospívání dětí. Postupně se zdokonalují v přirozených pohybových aktivitách a osvojují si nové dovednosti. S přibývajícím věkem postupně zařazujeme prvek cíleného rozvoje individuálního talentu a posouvání vlastních limitů. Náš oddíl je řádným členem Českého atletického svazu a děti se zapojují do jím pořádaných soutěží družstev i jednotlivců. Chceme formovat nejen pohybové schopnosti, ale především osobnostní vlastnosti mladých sportovců, od rozvoje koncentrace a vůle až po kolektivní cítění a smysl pro spolupráci.

Metodika

Za klíčové považujeme vytvoření přátelské atmosféry v dětském kolektivu, pestrou paletu aktivit a cvičení (všestrannost je základ a proto děti učíme i základy gymnastiky, plavání a lyžování), společně s postupným a záměrným tréninkovým působením. V přípravkovém věku hojně využíváme hry a soutěže. Ty však vždy slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl samy o sobě. Protože v této věkové skupině nejsou v pohybové výkonnosti významné rozdíly mezi chlapci a děvčaty, pracujeme koedukovaně. V nejvyšší možné míře se snažíme respektovat úroveň biologického vývoje a pohybových dovedností dítěte. Děti proto dle potřeby rozdělujeme do tréninkových skupin podle úrovně jejich zralosti a dovedností. Kalendářní věk ani pohlaví nejsou v tomto ohledu rozhodujícím kritériem pro zařazení dítěte do skupiny. V každé skupině je vždy maximálně 30 dětí, tj. maximálně 15 a ideálně ne více než 10 dětí na trenéra. Pro posílení dynamiky ve skupině a větší pestrost tréninků má každá skupina minimálně dva trenéry.

Logistika

Děti trénují dle věku a individuálních časových možností a zájmu jednou až třikrát týdně. Přípravka trénuje “doma” na Smíchově na Mrázovce a v Sokolovně - st & čt; 16:00-17:00. Starší přípravka a žactvo trénují na Barrandově - út, st & čt; 16:00-17:30. Dorost trénuje dle individuálních dispozic.
Dvakrát do roka, na podzim a na jaře jezdíme s dětmi na víkendové soustředění do Nymburka, kde atletické tréninky doplňujeme plaveckou průpravou. V zimě jezdíme na víkendové běžky do Krkonoš. V létě se jako příprava na podzimní sezónu koná týdenní oddílové soustředění v Sušici.

Kdo trénuje

PaedDr. Vladimír Korbel (1943) – metodický garant / hlavní trenér dorostu
Atletický a kondiční trenér, držitel doktorátu z pedagogiky (teorie sportovního tréninku). Dlouhá léta působil jako trenér na ASC Dukla Praha a jako pedagog na FTVS UK v Praze. Mezi jeho svěřence patřili např. vice-mistr Evropy v běhu na 400 m překážek (2002) Jiří Mužík, mistr světa v dlouhém triatlonu (1999) Jan Strangmüller nebo mistryně ČR v maratonu (2007) Veronika Brychcínová. Ve své trenérské práci se zaměřuje na práci s energií a maximalizaci efektivity vynaloženého úsilí.
Bohdan Fuka (1979) – hlavní trenér žactva
Aktivní vytrvalostní běžec, atletický odchovanec AC Sparta Praha. Na FTVS UK studoval u Vladimíra Korbela. Rozhodčí a bývalý hráč lakrosu. Profesně se od roku 2003 věnuje vzdělávání dospělých jako konzultant, lektor a kouč. Jeho profesním krédem je pomáhat lidem i organizacím naplňovat jejich přirozený potenciál. Základní premisou jeho práce je respekt k osobnosti a potřebám jednotlivce a pohled na něj, jako na jedinečný kapitál a nikoliv zdroj čekající na „vytěžení“.
…a další více než tucet báječných lidí, kteří jsou navíc i báječní trenéři. Mezi nimi i dvě naše oddílové odchovankyně.