TJ Sokol wings

Načítání...

Tréninky

Pondělí

17:00 - 18:30

Posilovna

Středa

16:00 - 17:00

Posilovna

16:30 - 17:30

Velký sál

16:30 - 17:30

Malý sál

Čtvrtek

16:00 - 17:00

Posilovna

16:30 - 17:30

Velký sál

Trenéři

Bohdan Fuka

Cena

2400 Kč / pololetí pro členy TJ SIS

2400 Kč / pololetí pro nové členy TJ SIS

TJ Sokol I. Smíchov – Atletika

Znovuobnovený oddíl atletiky vychovává děti ve všech dětských a mládežnických kategoriích (6-17 let). Průběžně nabíráme členy do tréninkových skupin - mladší přípravka, starší přípravka a žactvo. Ozvěte se a přijďte na první "testovací" trénink. Registrace a zápis do všech oddílových družstev probíhá přes tjsis.iddm.cz.

Komu je oddíl určen

Dívkám a chlapcům ve školním věku bez rozdílu předchozí sportovní zkušenosti a míry „talentu“. Nevychováváme dorostenecké šampiony v atletice. I když pár nám jich pod rukama vyrostlo. Vychováváme všestranné sportovce.

Filosofie

Naším cílem je rozvoj přirozených pohybových schopnosti jednotlivých dětí a vytvoření/ukotvení pozitivního vztahu k pravidelnému sportování. Děti orientujeme od spontánního pohybu postupně ke sportu a sportovní přípravě. Atletická náplň se stává součástí dospívání dětí. Postupně se zdokonalují v přirozených pohybových aktivitách a osvojují si nové dovednosti. S přibývajícím věkem postupně zařazujeme prvek cíleného rozvoje individuálního talentu a posouvání vlastních limitů. Náš oddíl je řádným členem Českého atletického svazu a děti se zapojují do jím pořádaných soutěží družstev i jednotlivců. Chceme formovat nejen pohybové schopnosti, ale především osobnostní vlastnosti mladých sportovců, od rozvoje koncentrace a vůle až po kolektivní cítění a smysl pro spolupráci.

Metodika

Za klíčové považujeme vytvoření přátelské atmosféry v dětském kolektivu, pestrou paletu aktivit a cvičení (všestrannost je základ a proto děti učíme i základy gymnastiky, plavání a lyžování), společně s postupným a záměrným tréninkovým působením. V přípravkovém věku hojně využíváme hry a soutěže. Ty však vždy slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl samy o sobě. Protože v této věkové skupině nejsou v pohybové výkonnosti významné rozdíly mezi chlapci a děvčaty, pracujeme koedukovaně. V nejvyšší možné míře se snažíme respektovat úroveň biologického vývoje a pohybových dovedností dítěte. Děti proto dle potřeby rozdělujeme do tréninkových skupin podle úrovně jejich zralosti a dovedností. Kalendářní věk ani pohlaví nejsou v tomto ohledu rozhodujícím kritériem pro zařazení dítěte do skupiny. V každé skupině je vždy maximálně 30 dětí, tj. maximálně 15 a ideálně ne více než 10 dětí na trenéra. Pro posílení dynamiky ve skupině a větší pestrost tréninků má každá skupina minimálně dva trenéry.

Logistika

Děti trénují dle věku a individuálních časových možností a zájmu jednou až třikrát týdně. Přípravka trénuje “doma” na Smíchově na Mrázovce a v Sokolovně - st & čt; 16:00-17:00. Starší přípravka a žactvo trénují na Barrandově - út, st & čt; 16:00-17:30. Dorost trénuje dle individuálních dispozic. Dvakrát do roka, na podzim a na jaře jezdíme s dětmi na víkendové soustředění do Nymburka, kde atletické tréninky doplňujeme plaveckou průpravou. V zimě jezdíme na víkendové běžky do Krkonoš. V létě se jako příprava na podzimní sezónu koná týdenní oddílové soustředění v Sušici.

Kdo trénuje

Bohdan Fuka (1979) – hlavní trenér žactva

Aktivní vytrvalostní běžec, atletický odchovanec AC Sparta Praha. Na FTVS UK studoval u Vladimíra Korbela. Rozhodčí a bývalý hráč lakrosu. Profesně se od roku 2003 věnuje vzdělávání dospělých jako konzultant, lektor a kouč. Jeho profesním krédem je pomáhat lidem i organizacím naplňovat jejich přirozený potenciál. Základní premisou jeho práce je respekt k osobnosti a potřebám jednotlivce a pohled na něj, jako na jedinečný kapitál a nikoliv zdroj čekající na „vytěžení“. …a další více než tucet báječných lidí, kteří jsou navíc i báječní trenéři. Mezi nimi i dvě naše oddílové odchovankyně.