Jóga a zdravotní tělocvik

Cvičení:

Úterý 9:00 - 10:30 Malý sál
Úterý 10:45 - 12:15 Malý sál
Úterý 15:30 - 17:00 Malý sál
Středa 17:15 - 18:45 Malý sál

Vedoucí oddílu:
Jiřina Lášková - j.laskova@volny.cz

Pro členy Sokola je cena lekce Kč 50,- pro nečleny Kč 60,-.

Roční příspěvek Sokolu činí pro seniory 100 Kč.

Úterý 9:00 - 10:30 a 10:45 - 12:15, středa 17:15 - 18:45 cvičitelka Jiřina Lášková

Úterý 15:00 - 16:30 cvičitelka Dagmar Kozáková.

Tuto cvičební sezonu zahajujeme v týdnu od 18. - 22. 9. 2017

Kombinace strečinku, Feldenkreisovy metody a cviků zdravotní tělesné výchovy s využitím prvků hathajógy je mimořádně efektivní metoda vhodná pro všechny, kteří mají potíže s kloubní pohyblivostí a problémy s páteří, ať už v důsledku přibývajícího věku nebo nevhodného životního stylu. Pomalé a uvědomělé provedení cviků se správným dýcháním je nezbytnou součástí cvičení. Cvičení končí závěrečnou relaxací.

Cvičení odstraňuje svalové dysbalance a zlepšuje kloubní pohyblivost. Spíše než o výdej energie jde při tomto cvičení o stimulaci vnitřních sil organismu, posílení imunity a zlepšení celkové zdatnosti a pohyblivosti.

Rádi přivítáme nové členky i příležitostné cvičenky, které chtějí udělat něco pro své zdraví!

Pobyt v Krkonoších (únor 2016)