Karate - děti

Cvičení:

Čtvrtek 17:00 - 18:00 Malý sál

Vedoucí:

Miloslav Motl - miloslav.motl@mska.cz
+420 773 546 699

Cena

Děti 1 200 Kč / pololetí
Dorost 1 400 Kč / pololetí
Dospělí 1 500 Kč / pololetí
Bezhotovostní platby provádějte na účet č.: 264663529/0300, specifický symbol pro oddíl moderního sportovního karate je: 03, do poznámky prosím uvádějte celé jméno dítěte / člena.

Noví členové musí vyplnit papírovou přihlášku a k úhradě připočítat členský příspěvek 100 Kč / kalendářní rok.

Nové žáky (děti) vedeme od začátečnických kroků v speciálně upraveném učebním programu pro děti. Tento učební program respektuje věkové zvláštnosti dětí a rozvíjí všechny jejich fyzické i psychické schopnosti globálně. To je rozdíl od většiny ostatních škol, které se už u dětí úzce specializují na karate. Mimo těchto bojových dovedností adepti získávají praktické zkušenosti pro život (rychlé rozhodování, vedení lidí, organizace akcí apod.).

Namísto klasických zkoušek, u nichž je žák značně stresován, používáme aktivní testovní školení – semináře, jimiž dosahujeme mnohem rychleji schopnosti ke sportovním zápasům. Semináře vedou mistři bojových umění a každý cvičenec má možnost se jich účastnit. V případě učebního programu upraveného pro děti používáme aktivní testovní školení v průběhu všech tréninků mezi jednotlivými zkouškami.

Oddíl nepřijímá pouze výjimečně nadané jedince (děti), ale funguje pro každého, kdo má chuť a touhu seznámit se s tímto druhem sportu a zároveň jej baví pohyb. Oddíl je zkrátka šancí pro všechny děti ať již talentované či méně talentované!

Prioritou i cílem školy moderního sportovního karate MSKAI, podobně jako u většiny ostatních bojových sportů, je připravit děti pro boj a to za účelem ochrany zdraví a života. Nikoli tedy snaha ublížit někomu jinému, nýbrž se především ubránit!

Metodika tréninku vychází ze sportovního cíle karate, tj. způsobilosti pro sportovní boj. Učitelé trénují své svěřence podle přirozeného pohybového schématu, který používají všichni špičkoví bojovníci. Metodika je názorná a logická bez složitých orientálních názvů a proto snadno pochopitelná a dostupná i nejmladším členům oddílu.

Oddíl vznikl v roce 2002 a snese důstojné srovnání s jinými kluby školy moderního sportovního karate MSKAI.

Hlavním trenérem oddílu je mistr Miloslav Motl, člen mezinárodní Dan-college. Dan-college pracuje na projektech školy moderního sportovního karate MSKAI v těchto oblastech: metodika sebeobrany, spolupráce v oblasti rozvíjení členské základny, školení instruktorů MSKA-CZ. Dnes působí jako mezinárodní soudce na turnajích a jako examinátor s licencí (zkušební komisař) školy moderního sportovního karate MSKAI.

Oddíl školy moderního sportovního karate MSKAI „MSK PRAHA TJ Sokol I. Smíchov“ vyučuje - jak je patrné ze samotného názvu - moderně pojatý způsob tohoto bojového umění; zahrnuje karate jako sportovní disciplínu, sebeobranu i boj se zbraněmi. Mimo bojových dovedností adepti získávají zkušenosti také s organizací akcí, s vedením kolektivu, jednáním s lidmi apod.

Hlavní trenéři oddílu:

Ing. Miloslav Motl, DiS. - III. Dan, trenér II. třídy (Licence B)
Otta Bartůněk - I.kyu, trenér III. třídy (Licence C)
MUDr. Martina Neudertová - 2.kyu
RNDr. Karel Neudert, PhD. - 4.kyu
Ing. Pavla Faltová - II. Dan, trenér III. třídy (Licence C)