Karate - dorost a dospělí

Cvičení:

Čtvrtek 18:30 - 20:00 Velký sál

Úterý 18:30 - 20:00 Malý sál

Vedoucí:

Miloslav Motl - miloslav.motl@mska.cz
+420 773 546 699

Cena

Děti 1 200 Kč / pololetí
Dorost 1 400 Kč / pololetí
Dospělí 1 500 Kč / pololetí
Bezhotovostní platby provádějte na účet č.: 264663529/0300, specifický symbol pro oddíl moderního sportovního karate je: 03, do poznámky prosím uvádějte celé jméno dítěte / člena.

Noví členové musí vyplnit papírovou přihlášku a k úhradě připočítat členský příspěvek 100 Kč / kalendářní rok (děti), 500 Kč resp. 250 Kč / kalendářní rok, pololetí (dospělí).

Nové žáky vedeme od začátečnických kroků direktní (přímou) metodou k získání mistrovského pasu, kterého můžeš dosáhnout při pravidelném tréninku v průběhu 4-5 let. Oddíl nepřijímá pouze výjimečně nadané jedince, ale funguje pro každého, kdo má chuť a touhu seznámit se s tímto druhem sportu a zároveň jej baví pohyb. Klub je zkrátka šancí pro mladé ale i starší, pro začátečníky či pokročilejší karatisty. I ty v sobě můžeš probudit bojového ducha.

Prioritou i cílem Moderního sportovního karate, podobně jako u většiny ostatních bojových sportů, je připravit tě pro boj a to za účelem ochrany zdraví a života. Nikoli tedy snaha ublížit někomu jinému, nýbrž to, aby nikdo neublížil tobě! Svou připravenost pro boj testuješ a prokazuješ na pravidelných turnajích.

Direktní metodika tréninku vychází ze sportovního cíle karate, tj. způsobilosti pro sportovní boj. Učitelé trénují své svěřence podle přirozeného pohybového schématu, který používají všichni špičkoví bojovníci. Metodika je názorná a logická bez složitých orientálních názvů a proto snadno pochopitelná a dostupná i nejmladším členům klubu. Je tedy sestavena tak, aby tvá energie a čas pro trénink byly vynaloženy co nejefektivněji.

Oddíl, vznikl v roce 2002, snese důstojné srovnání s jinými kluby školy MODERNÍHO SPORTVNÍHO KARATE. Karatisté ze smíchovského oddílu dosahují na soutěžích/turnajích velmi dobrých výsledků a navíc i ti, kteří se zatím plně neprojevili disponují velkým potenciálem zařadit se do naprosté karatistické špičky v České republice.

Vedoucí oddílu je mistr Miloslav Motl, I. DAN (1. mistrovský stupeň v karate) člen mezinárodní Dan-college. Dan-college pracuje na projektech MSKAI (Modern sports karate associates intenational) v těchto oblastech: metodika sebeobrany, spolupráce v oblasti rozvíjení členské základny, školení instruktorů MSKA-CZ. Dnes působí jako mezinárodní soudce na turnajích MSKAI (ISKU, Adria Cup, EE atd.).

Oddíl Moderního sportovního karate Praha TJ Sokol I. Smíchov vyučuje - jak je patrné ze samotného názvu - moderně pojatý způsob tohoto bojového umění; zahrnuje karate jako sportovní disciplínu, sebeobranu i boj se zbraněmi. Mimo bojových dovedností adepti získávají zkušenosti také s organizací akcí, s vedením kolektivu, jednáním s lidmi apod.

Další informace naleznete na samostatných stránkách oddílu: http://praha.mska.cz/

Hlavní trenéři oddílu:

Ing. Miloslav Motl, DiS. - III. Dan, trenér II. třídy (Licence B)
Otta Bartůněk - I.kyu, trenér III. třídy (Licence C)
MUDr. Martina Neudertová - 2.kyu
RNDr. Karel Neudert, PhD. - 4.kyu
Ing. Pavla Faltová - II. Dan, trenér III. třídy (Licence C)