Kondiční cvičení pro ženy

Cvičení:

Pondělí 14:30 - 15:30 Malý sál
Vedoucí:
Marta Roubalová
Cvičení kondiční a zdravotní gymnastiky probíhá při hudbě pod vedením zkušené cvičitelky I. třídy všestrannosti a zdravotní tělesné výchovy, absolventky Trenérské školy FTVS UK, Marty Roubalové.
Část hodiny je věnována cvičení s gumami a část cvičení na velkých míčích. Cvičení si klade za cíl skrze přirozenou pohybovou aktivitu změnit špatné pohybové stereotypy.

Těšíme se na nové zájemkyně o naše cvičení!

Ukázka cvičení (2016, 2017).