Lakros - děti

Cvičení:

Pondělí 17:00 - 18:00 Mrázovka
Pondělí 17:00 - 18:30 Mrázovka
Čtvrtek 17:00 - 18:00 Mrázovka
Čtvrtek 17:00 - 18:30 Mrázovka

Cena

Noví členové musí vyplnit papírovou přihlášku a k úhradě připočítat členský příspěvek 100 Kč / kalendářní rok (děti), 500 Kč resp. 250 Kč / kalendářní rok resp. pololetí (dospělí).

Trenéři:

Bažantová Barbara - barbara.bazantova@gmail.com
777 110 723
seniorky, juniorky (tým Flamingo United, od 13 let)
UK FTVS, hráčkou od roku 1995, reprezentační hráčkou od roku 1997, trenérka klubu od roku 2000, trenér asistent reprezentace 2012/13, trenérská licence A.

Drbohlavová Iveta - ivetadrbohlavova@gmail.com
604 312 442
Palestra, hráčkou od roku 1994, reprezentační hráčkou od roku 1996, trenérka klubu od roku 2011, trenérská licence B.

Pečinková Alice - alice.pecinkova@gmail.com
774 239 220
Hráčkou od roku 1989, reprezentační hráčkou od roku 1993, trenérka klubu od roku 2011, trenérská licence B.

Od září budeme pokračovat ve sportovní přípravce pro nejmenší (děti ve věku) 4 - 7 let, v pondělí a ve čtvrtek vždy od 16 do 17 hodin. Více informací zde nebo přímo kontaktujte vedoucí oddílu: barbara.bazantova@gmail.com

Tréninky lakrosového oddílu probíhají vždy v pondělí a ve čtvrtek v následujících skupinách: žactvo (hoši i dívky) od 17:00 do 18:00 hodin, juniorky od 17:00 do 18:30 a seniorky od 18:00 do 20 hodin pod vedením kvalifikovaných trenérů na hřištích a v tělocvičně Sokola I. Smíchov.

Historie oddílu sahá až k samým počátkům lakrosu u nás. Nejstarší členky klubu stály u založení prvních lakrosových týmů v Čechách a zahrály si také první mezinárodní turnaje včetně MS v roce 1993. V roce 2010 se náš klub stal součástí TJ Sokol I. Smíchov, začal se věnovat rozšiřování svých řad o hráčky už od předškolního věku. V současné době čítá oddíl cca 65 hráček ve věku od 4 do 45 let.

Dnes máme ve svých řadách jak reprezentační hráčky, tak trenérky s mezinárodní zkušeností. Seniorky se také každé jaro aktivně účastní pořádání mezinárodního turnaje Prague Cup, který má již 13 letou historii. Všechny věkové kategorie oddílu se pravidelně účastní všech nejvyšších soutěží, vyjíždějí na mezinárodní turnaje a pořádají zimní a letní soustředění.

Naše sportovní filosofie

Naším cílem není jednostranný sportovní a fyzický trénink, ale všeobecná sportovní příprava dětí, nejen pro kolektivní sporty, ale i pro běžný život, kde přijímat vítězství a prohru, stejně jako bojovat o pozici v kolektivu a jít si za svým cílem, je jeho nedílnou součástí. Uvědomujeme si, nedostatek pohybových aktivit u dnešních dětí, proto jsou naše tréninky koncipovány s ohledem na podporu všestrannosti a svou pestrostí učí děti bojovat jak na hříšti, tak v životě ze všech sil a vždy hrát fair play. Hráčky se poměrně rychle dostávají na pole mezinárodních a reprezentačních turnajů a mohou si tak své schopnosti ověřit i v cizím prostředí. Pro talentované hráčky umíme zajistit zahraniční stáže a sportovní studijní stipendia.