Lakros - dospělí

Cvičení:

Pondělí 18:30 - 20:00 Mrázovka
Středa 18:30 - 20:00 Mrázovka

Cena

2 250 Kč / pololetí

Platby probíhají bezhotovostně, je třeba se registrovat a zapsat do oddílu přes tjsis.iddm.cz

Trenéři:

Bažantová Barbara - barbara.bazantova@gmail.com
777 110 723
seniorky, juniorky, přípravka
UK FTVS, hráčkou od roku 1995, reprezentační hráčkou od roku 1997, trenérka klubu od roku 2000, trenér asistent reprezentace od roku 2013, trenérská licence A.

Drbohlavová Iveta - ivetadrbohlavova@gmail.com
604 312 442
Palestra, hráčkou od roku 1994, reprezentační hráčkou od roku 1996, trenérka klubu od roku 2011, trenérská licence B.

Tréninky probíhají 2 x v týdnu v pondělí a ve středu od 18:30 do 20:00 hodin pod vedením kvalifikovaných trenérů na hřištích a v tělocvičně Sokola I. Smíchov.

Historie oddílu sahá až k samým počátkům lakrosu u nás. Nejstarší členky klubu stály u založení prvních lakrosových týmů v Čechách a zahrály si také první mezinárodní turnaje včetně MS v roce 1993. V roce 2010 se náš klub stal součástí TJ Sokol I. Smíchov, začal se věnovat rozšiřování svých řad o hráčky už od předškolního věku.

Dnes máme ve svých řadách jak reprezentační hráčky, tak trenérky s mezinárodní zkušeností. Seniorky se také každé jaro aktivně účastní pořádání mezinárodního turnaje Prague Cup, který má více než 20 letou historii. Všechny věkové kategorie oddílu se pravidelně účastní všech nejvyšších soutěží, vyjíždějí na mezinárodní turnaje a pořádají zimní a letní soustředění.

Naše sportovní filosofie

Naším cílem není jednostranný sportovní a fyzický trénink, ale všeobecná sportovní příprava dětí, nejen pro kolektivní sporty, ale i pro běžný život, kde přijímat vítězství a prohru, stejně jako bojovat o pozici v kolektivu a jít si za svým cílem, je jeho nedílnou součástí. Uvědomujeme si, nedostatek pohybových aktivit u dnešních dětí, proto jsou naše tréninky koncipovány s ohledem na podporu všestrannosti a svou pestrostí učí děti bojovat jak na hřišti, tak v životě ze všech sil a vždy hrát fair play. Hráčky se poměrně rychle dostávají na pole mezinárodních a reprezentačních turnajů a mohou si tak své schopnosti ověřit i v cizím prostředí. Pro talentované hráčky umíme zajistit zahraniční stáže a sportovní studijní stipendia.