Moderní tanec - Exklam

Cvičení:

Pondělí 18:30 - 20:00 Malý sál
Čtvrtek 19:00 - 20:30 Malý sál

Kontakt
Marie Valentová - marie.valento@gmail.com

+420 608 170 192

Cena

2 400 Kč/ rok (1. pololetí 2019/2019 - 1200 Kč, 2. pololetí 1200 Kč + 500 Kč členský příspěvek na kalendářní rok 2020)

Bezhotovostní platby provádějte na účet č.: 264663529/0300, specifický symbol pro oddíl moderního tance je: 16, do poznámky prosím uvádějte celé jméno dítěte / člena.

Noví členové musí vyplnit papírovou přihlášku a k úhradě připočítat členský příspěvek 100 Kč / kalendářní rok (děti do 18 let), 500 Kč resp. 250 Kč / kalendářní rok resp. pololetí (dospělí).

Sezonu 2019/2020 zahajujeme pondělním tréninkem 16. 9. 2019!

Oddíl moderního tance Exklam byl pod hlavičkou TJ SIS založen v roce 2003. Tréninky nejčastěji pod vedením Marie Valentové a Slávky Gajerové věnujeme současnému scénickému tanci vycházejícímu z technik Marthy Graham, José Limona a dalších. Kromě moderny se věnujeme i klasickému a lidovému tanci a někdy i improvizaci. Klademe důraz na správnou techniku, ale i na prožitek a radost z tance. Každoročně připravujeme vystoupení, kterými obohacujeme (nejen) akce TJ SIS. Mezi externí lektory patří: Slávka Gajerová, Pavla Šmerdová, Martha Olšrová.

Rádi přivítáme taneční nadšence ve věku od 16 let. (Ti mladší mohou své nadšení rozvíjet v přípravce:).