Moderní tanec - přípravka

Cvičení:

Úterý 16:30 - 17:30 Malý sál
Úterý 17:30 - 18:30 Malý sál
Čtvrtek 16:00 - 17:00 Malý sál
Čtvrtek 18:00 - 19:00 Malý sál

Vedoucí:
Marie Valentová - marie.valento@gmail.com
+420 608 170 192

Cena

1 x týdně: 480 Kč / září - prosinec
720 Kč / leden - červen
2 x týdně: 720 Kč / září - prosinec
1080 Kč / leden - červen
Bezhotovostní platby provádějte na účet č.: 264663529/0300, specifický symbol pro oddíl taneční přípravky je: 16, do poznámky prosím uvádějte celé jméno dítěte.
Noví členové musí vyplnit papírovou přihlášku a k úhradě připočítat členský příspěvek 100 Kč / kalendářní rok.

Věnujeme se taneční gymnastice, rytmice, improvizaci a základům lidového, klasického i moderního tance. V školním roce 2018/2019 otevíráme taneční přípravku ve dvou věkových kategoriích:

děti 5 - 9 let; úterý: 16.30 - 17.30 hod, čtvrtek 16.00 - 17.00 hod.

děti 10 - 14 let; úterý: 17.30 - 18.30 hod, čtvrtek: 18.00 - 19.00 hod.

Skrze tanec a vnímání vlastního těla v prostoru chceme dětem předat radost z pohybu s hudbou. Snažíme se o celkovou pohybovou průpravu nejen pro scénický nebo společenský tanec, ale i pro akrobacii a gymnastiku. Neváhejte kontaktovat vedoucí i v průběhu školního roku.

Cvičební sezónu zahajujeme 11. 9. 2018 v úterý od 16.30 resp. 17.30 hodin.

Přijďte na zkušební hodinu zdarma!