Moderní tanec - přípravka

Cvičení:

Úterý 16:00 - 17:00 Malý sál
Úterý 17:00 - 18:30 Malý sál
Čtvrtek 16:00 - 17:00 Malý sál
Čtvrtek 17:30 - 19:00 Malý sál

Vedoucí:
Marie Valentová - marie.valento@gmail.com
+420 608 170 192

1 x týdně 1600 Kč / rok a 2 x týdně 2400 Kč / rok + členská známka 100 Kč / člen.

Je možnost zaplatit ve dvou platbách, v září 800 Kč resp. 1200 Kč a v lednu 900 Kč resp 1300 Kč.

Cena

1 x týdně: 1 600 Kč / rok nebo 800 Kč pololetí (+ v lednu 2020 členská známka 100 Kč)
2 x týdně: 2 400 Kč / rok nebo 1 200 Kč pololetí (+ v lednu 2020 členská známka 100 Kč)
Bezhotovostní platby provádějte na účet č.: 264663529/0300, specifický symbol pro oddíl taneční přípravky je: 16, do poznámky prosím uvádějte celé jméno dítěte.
Noví členové musí vyplnit papírovou přihlášku a k úhradě připočítat členský příspěvek 100 Kč / kalendářní rok.

Věnujeme se taneční gymnastice, rytmice, improvizaci a základům lidového, klasického i moderního tance. V školním roce 2018/2019 otevíráme taneční přípravku ve dvou věkových kategoriích:

děti 5 - 9 let; úterý: 16.00 - 17.00 hod, čtvrtek 16.00 - 17.00 hod., možnost navštěvovat 1 x nebo 2 x týdně.

děti 10 - 15 let; úterý: 17.00 - 18.30 hod, čtvrtek: 17.30 - 19.00 hod., tančíme 2 x týdně.

Skrze tanec a vnímání vlastního těla v prostoru chceme dětem předat radost z pohybu s hudbou. Snažíme se o celkovou pohybovou průpravu nejen pro scénický nebo společenský tanec, ale i pro akrobacii a gymnastiku. Neváhejte kontaktovat vedoucí i v průběhu školního roku.

Cvičební sezónu zahajujeme 17. 9. 2019 v úterý od 16.00 resp. 17.00 hodin.

Přijďte na zkušební hodinu zdarma!