Předškoláci

Cvičení:

Pondělí 17:30 - 18:30 Velký sál
Středa 17:30 - 18:30 Velký sál

Kontakty:
Věra Smejkalová - smejkalova.vera@gmail.com
Hana Kovářová - hkovarova@seznam.cz

Děti cvičí samostatně, bez rodičů, pod vedením kvalifikovaných cvičitelek. Do oddílu neprobíhá žádný výběr podle talentu, cvičení je přístupné i méně obratným či hyperaktivním dětem, přizpůsobuje se jejich schopnostem a možnostem. Cvičení je věnováno rozvoji přirozených pohybů, procvičuje všechny svalové partie pomocí zdravotních cviků. Cvičitelky využívají různé náčiní, nářadí a jeho různé sestavy. Závěr hodin vždy patří pohybovým hrám.

Rodiče přiveďte své děti, aby poznaly nové kamarády a cvičitelky Věru, Hanu, Jitku, Olgu, Terezu a Janu!

Cvičební sezónu 2019/2020 zahajujeme v týdnu od 9. září 2019.

Těšíme se na Vás!