Rodiče a děti

Cvičení:

Pondělí 16:30 - 17:30 Velký sál
Středa 10:00 - 11:00 Velký sál

Kontakt:

Mirka Králová - tjsis@tjsis.cz
+420 721 929 083

Cena:

1200 Kč / rok pro dětské členy TJ SIS

600 Kč nebo 200 Kč / rok pro dospělé - doprovázející členy (rodiče nebo prarodiče starší 65 let)

Platby probíhají bezhotovostně, je třeba se registrovat a zapsat do oddílu přes tjsis.iddm.cz

Do oddílu je třeba zaregistrovat SAMOSTATNĚ jak dítě tak doprovázejícího (pra)rodiče!

PONDĚLNÍ CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ

Aktuálně k datu 4.8.2023 je kapacita cvičení rodičů a dětí v pondělí naplněna. Na středečním termínu ale stále zbývá pár míst.

Závazné přihlašování do oddílu je možné on-line přes informační systém: tjsis.iddm.cz.

Přihlášení pro stávající členy sokola (ty, kteří již sokol navštěvovali) je od 1.7.2023.

Noví členové se mohou registrovat od 1.8.2023

První hodina bude v pondělí 11. 9. (od 16:30 do 17:30) resp. ve středu 13. 9. 2023 (od 10:00 do 11:00).

Určeno pro děti od 2 – 4 (5) let a jejich rodiče nebo prarodiče. Cílem je rozvoj pohybových dovedností, zdravý tělesný růst, duševní vývoj dítěte, radost z pohybu, citový vztah mezi rodičem a dítětem a dále rozvoj přirozených pohybů (chůze, běh, skoky …). Zaměřujeme se na správné držení těla, rozvoj obratnosti, samostatnosti a překonávání strachu. Součástí cvičební hodiny je využití nářadí, relaxačních her, odpočinkových chvilek, tanečků, zpívání a říkadel. Nezbytná je aktivní spolupráce rodičů.

Těší se na vás cvičitelky Mirka, Vendula, Tereza.

Hromadná fotografie vystupujících členů oddílu rodičů a dětí na slavnostní akademii ke 150. výročí založení TJ Sokol I. Smíchov, 23. 4. 2018.