Rodiče a děti

Cvičení:

Pondělí 16:30 - 17:30 Velký sál
Středa 10:00 - 11:00 Velký sál

Kontakt:
Mirka Králová -
info@tjsis.cz

Určeno pro děti od 2 – 4 (5) let a jejich rodiče nebo prarodiče. Cílem je rozvoj pohybových dovedností, zdravý tělesný růst, duševní vývoj dítěte, radost z pohybu, citový vztah mezi rodičem a dítětem a dále rozvoj přirozených pohybů (chůze, běh, skoky …). Zaměřujeme se na správné držení těla, rozvoj obratnosti, samostatnosti a překonávání strachu. Součástí cvičební hodiny je využití nářadí, relaxačních her, odpočinkových chvilek, tanečků, zpívání a říkadel. Nezbytná je aktivní spolupráce rodičů. Těší se na vás cvičitelky Mirka, Vendula, Tereza.

Cvičební sezónu zahajujeme 11. září 2017.

Cvičení rodičů a dětí 30. 11. 2016Cvičení rodičů a dětí 30. 11. 2016