Rodiče a děti

Cvičení:

Pondělí 16:30 - 17:30 Velký sál
Středa 10:00 - 11:00 Velký sál

Kontakt:

Mirka Králová - tjsis@tjsis.cz

Cena:

550 Kč / pololetí pro dětské členy TJ SIS

250 Kč nebo 50 Kč / pololetí pro nové dospělé členy (rodiče nebo prarodiče starší 65 let)

Platby probíhají bezhotovostně, je třeba se registrovat a zapsat do oddílu přes tjsis.iddm.cz

Do oddílu je třeba zaregistrovat jak dítě tak doprovázejícího (pra)rodiče!

Cvičení oddílu rodičů a dětí zahájí svou činnost v týdnu od 6. 9. 2021. Podmínky cvičení (bezinfekčnost atd.) specifikujeme v prvním zářijovém týdnu. Pro informace sledujte prosím novinky na hlavní stránce www.tjsis.cz.

Závazné přihlašování do oddílu je již teď možné on-line přes informační systém: tjsis.iddm.cz. Osobní zápis a možnost seznámení se s prostředím a cvičitelkami bude ve středu 1.9. 2021 od 16.30 do 18.00 hodin v naší sokolovně, Plzeňská 27.

V pondělí 27. 9. se necvičí!!!

Určeno pro děti od 2 – 4 (5) let a jejich rodiče nebo prarodiče. Cílem je rozvoj pohybových dovedností, zdravý tělesný růst, duševní vývoj dítěte, radost z pohybu, citový vztah mezi rodičem a dítětem a dále rozvoj přirozených pohybů (chůze, běh, skoky …). Zaměřujeme se na správné držení těla, rozvoj obratnosti, samostatnosti a překonávání strachu. Součástí cvičební hodiny je využití nářadí, relaxačních her, odpočinkových chvilek, tanečků, zpívání a říkadel. Nezbytná je aktivní spolupráce rodičů.

Těší se na vás cvičitelky Mirka, Vendula, Tereza.

Hromadná fotografie vystupujících členů oddílu rodičů a dětí na slavnostní akademii ke 150. výročí založení TJ Sokol I. Smíchov, 23. 4. 2018.