Rodiče a děti

Cvičení:

Pondělí 16:30 - 17:30 Velký sál
Středa 10:00 - 11:00 Velký sál

Kontakt:
Mirka Králová -
info@tjsis.cz

Určeno pro děti od 2 – 4 (5) let a jejich rodiče nebo prarodiče. Cílem je rozvoj pohybových dovedností, zdravý tělesný růst, duševní vývoj dítěte, radost z pohybu, citový vztah mezi rodičem a dítětem a dále rozvoj přirozených pohybů (chůze, běh, skoky …). Zaměřujeme se na správné držení těla, rozvoj obratnosti, samostatnosti a překonávání strachu. Součástí cvičební hodiny je využití nářadí, relaxačních her, odpočinkových chvilek, tanečků, zpívání a říkadel. Nezbytná je aktivní spolupráce rodičů. Těší se na vás cvičitelky Mirka, Vendula, Tereza.

Cvičební sezónu zahajujeme 11. září 2017.

Až do odvolání platí stop stav pro přijímání nových cvičenců. Předpokládáme uvolnění míst pro nové zájemce po začátku roku 2018.

Cvičení rodičů a dětí 30. 11. 2016Cvičení rodičů a dětí 30. 11. 2016