Sportoviště


Mrázovka

Kontakt

Mrázovka 1566, Praha 5
Provozovatel a správce haly: Jiří Kuntoš
+420 777 111 322
info@sportmrazovka.cz

Rezervační systém

Máme nejen cvičební prostory pro každého

Naše Mrázovka

Sportovní areál Mrázovka se nachází ve velmi atraktivní a klidné lokalitě v blízkosti Bertramky a nabízí ideální podmínky pro řadu letních sportů. Vedle tenisu, volejbalu a beach-volejbalu si můžete zahrát i stolní tenis nebo využít víceúčelové travnaté hřiště pro fotbal či jiné kolektivní sporty.

Sportovní areál Mrázovka samozřejmě poskytuje sportovcům i potřebné zázemí. Po sportu můžete posedět s přáteli u příjemného občerstvení nebo si zahrát kulečník a vychutnat si nádherný výhled na Vyšehrad a celou Prahu.

Sportovní areál Mrázovka je nejlepší místo pro Vaše sportovní, firemní, rodinné a jiné společenské aktivity!

Provozní řád areálu

1. Provozní doba areálu

a) areál je otevřen celoročně

b) jednotlivá sportoviště jsou přístupná po celý den od 7 do 22 hodin

c) občerstvení je otevřeno denně od 15 do 22 hodin nebo dle domluvy i v kterýkoliv jiný čas

2. Jednotlivá sportoviště a zázemí mohou využívat

a) členové TJ SIS, kteří mají zaplacen příslušný oddílový příspěvek

b) smluvní partneři, s nimiž byla uzavřena smlouva o časovém nájmu

c) veřejnost po předchozí rezervaci či osobní domluvě se správcem

3. Provoz na jednotlivých sportovištích

a) řídí se časovým rozvrhem zaneseným v rezervačním systému areálu a to buď osobním či telefonickým objednáním u správce nebo on-line objednáním v rezervačním systému

Rezervační systém

b) možnosti a pravidla rezervování tenisových kurtů členy TJ SIS je zaneseno v řádu tenisového oddílu TJ SIS

c) nečlenové TJ SIS se mohou hlásit na jednotlivá sportoviště s výjimkou sekce „tenis sokol“ neomezeně. Na kurty s označením „tenis sokol“ se mohou hlásit nejdříve 9 hodin před zahájením vlastní hry.

d) v případě, že není zarezervované sportoviště obsazeno do 5. minut po zahájení hry, má provozovatel právo pronajmout sportoviště jinému zájemci

4. Za majetek, provoz a pořádek v areálu plně odpovídá správce areálu

5. Návštěvníci areálu sportují na vlastní nebezpečí

6. Povinnosti návštěvníku areálu

a) při příchodu do areálu a odchodu se hlásit u správce

b) dodržovat stanovený časový rozvrh a udržovat nářadí a sportoviště v pořádku dle pokynů pro údržbu antukových kurtů

c) používat odpovídající sportovní obuv

d) dbát pokynů správce nebo jeho zástupce

e) udržovat pořádek a řídit se bezpečnostními a protipožárními předpisy, veškeré zjištěné závady či připomínky nahlásit správci a zaznamenat je do provozní knihy areálu umístěné na hlavní recepci

f) při využití volejbalových kurtů či přilehlého sociálního zařízení v buňkách jsou návštěvníci povinni vyzvednout si u správce klíče a po ukončení je opět vrátit na recepci

g) parkovat automobily na místech k tomu určených

h) občerstvovat se a kouřit na místech k tomu určených

7. V areálu je zakázáno

a) zdržovat se mimo provozní dobu

b) používat sportoviště k jiným účelům, než ke kterým jsou určena

c) poškozovat majetek TJ SIS

d) nechat pobíhat psi bez vodítka a vodit je na antukové kurty

8. V případě porušení tohoto provozního řádu má provozovatel právo porušovatele z areálu vykázat

Provozní řád haly

1. Provozní hodiny v hale jsou denně od 7.00 do 23.00 hodin. Za včasné otevření, provozování, úklid a uzavření haly odpovídá správce.

2. Správce nepřipustí hru hráčů, kteří nemají vhodnou sportovní obuv a mohou způsobit poškození povrchu dvorce.

3. Hráči jsou povinni po ukončení hry upravit a uklidit hrací plochu dle návodu umístěného v hale a to v rámci zakoupené hrací hodiny. V případě potřeby jsou hráči povinni kurt před hrací hodinou navlhčit pomocí hadice nacházející se v rohu haly.

4. Hráči jsou povinni se v přetlakové hale chovat ohleduplně a opatrně zacházet se sportovním náčiním, aby nepoškodili konstrukční prvky haly. V případě zjištění jakékoliv závady na hrací ploše nebo konstrukci haly ji neprodleně zapište do provozního deníku , který je uložen u správce. Správce je povinen takto nahlášenou závadu v co nejkratším čase odstranit.

5. V případě výpadku elektrického proudu naskakuje automaticky záložní zdroj vzduchu. Je-li výpadek energie delší opusťte prostor haly a informujte správce.

6. V případě výpadku elektrického proudu a současně za silnějšího větru opusťte prostor přetlakové haly a vyčkejte znovuuvedení celého zařízení do standardního provozního stavu.

7. V případě požáru okamžitě opusťte prostor haly a informujte správce.

8. V celém prostoru haly je zakázáno kouření.

9. Rušení rezervací je možné nejpozději 24 hodin předem.

10. Hráči jsou povinni po opuštění haly zhasnout světla a vždy správně zavírat dveře na všechna čtyři křídla.

11. V ostatním jsou hráči povinni respektovat pokyny správce nebo jeho zástupce.

Sport bar

Denně 8 – 22.00 hod.

Nápojový lístek

Nealkoholické nápoje:
Aquila, Mattoni 1,5l 20,-
Aquila, Mattoni 0,5l 18,-
Mattoni pomeranč, citron 0,5l 20,-
Mattoni ochucená 1,5l 30,-
Sport isotonic 0,75l 35,-
Mattoni active 0,75l 35,-
Coca cola 0,33l 20,-
Fanta 0,33l 20,-
Sprite 0,33l 20,-
Ice tea 0,5l 28,-
Red Bull 0,33l 45,-
Birell 0,5l 25,-
Juice 0,2l 25,-
Kofola 0,5 15,-
Malinovka 0,5 15,-
Teplé nápoje:
Espresso 25,-
Turecká kava 25,-
Káva Latte 35,-
Capuccino 30,-
Čaj 20,-
Grog 35,-
Pivo lahvové:
Plzeň 12° 0,5l 30,-
Frisco 0,33l 35,-
Pivo točené:
Princ max X 10° 25,-
Pivní speciál -
Víno Roudnické sklepy s přívlastkem:
Ryzlink Rýnský 0,75l 170,-
Muller Thurgau 0,75l 170,-
Víno Roudnické sklepy jakostní:
Modrý Portugal 0,75l 140,-
Modrý Portugal 0,2l 40,-
Muller Thurgau 0,75l 140,-
Muller Thurgau 0,2l 40,-
Víno Žernoseky kabinet:
Muller Thurgau 170,-
Víno Žernoseky jakostní:
Muller Thurgau 0,75l 145,-
Muller Thurgau 0,2l 40,-
Sekt:
Bohemia sekt Brut 0,75l 180,-
Destiláty:
Becherovka 0,04l 30,-
Fernet Stock 0,04l 25,-
Fernet Stock citrus 0,04l 25,-
Vodka 0,04l 30,-
Vodka Absolut 0,04l 45,-
Spiš třešeň, Hrušeň 0,04l 40,-
Rum, Zelená 0,04l 25,-
Jablíčka Jelcin 0,04l 30,-
Ballantines, Jameson 0,04l 55,-
Slivovice, Meruňkovice 0,04l 35,-
Havana club 0,04l 55,-
Captain Morgan 0,04l 50,-
Pochutiny:
Párek 25,-
Chips 30,-
Siřejovické brambůrky 25,-
Arašidy 25,-
Kešu, Mandle 35,-
Tyčinky 20,-
Tatranky 10,-
Utopenci 30,-
Nakládaný hermelín 50,-
Matjesy 100g 30,-
Pizza šunková 109,-
Pizza sýrová 109,-
Pizza salámová 109,-
Pizza slaninová 109,-